Strach przed śmiercią

Ameryka Północna zdobyła niezależność dopiero pod koniec XVIII stulecia. Życie at the frontiers było twarde, kobiety pracowały jak mężczyźni, nawet młodzi ludzie byli zniszczeni ciężką pracą idealna pożywka dla strachu przed starością. Również kiedy nadeszły lepsze czasy, nic się pod tym względem nie zmieniło. Ameryka była młodym krajem, a w porównaniu z Europą jest młoda także dziś. Oto dowód: Ameryka nie potrafi sobie poradzić z fenomenem śmierci. Kraje o starszych kulturach miały dostatecznie dużo czasu, aby uporać się z tym problemem, znaleźć środki i sposoby, nauczyć się odpowiedniego podejścia. W społeczeństwach, które dojrzewały po kilkaset lat, śmierć akceptowana jest jako nieodłączna część życia wymieńmy dla przykładu Indie czy Japonię. Natomiast w Ameryce większość społeczeństwa odczuwa paniczny strach przed śmiercią. Bogactwo, dobrobyt, wysoki standard życia wszystko to osiągnięto zaledwie kilka pokoleń wstecz; teraz ludzie chcieliby korzystać z tych zdobyczy tak długo, jak to możliwe. Oto idealna pożywka dla strachu przed starością. Bardziej jednak niż mężczyźni ucierpiały amerykańskie kobiety. Większa część pieniędzy należała, a i dzisiaj jeszcze należy, do mężczyzn. Ci zaś przyznali sobie prawo, aby pierwszą żonę, przeważnie w tym samym wieku, zmienić na drugą, młodszą, a później na trzecią, jeszcze młodszą, w nadziei, że w ten sposób uda im się zapomnieć o własnych siwych włosach. Nie dziwmy się więc, że Amerykanki jeszcze przed dziesięciu laty na każdą najdrobniejszą oznakę przemijającej młodości reagowały panicznym strachem. Że nauczone smutnym doświadczeniem w każdym spojrzeniu, jakim mąż obdarzył inną kobietę, widziały groźbę rozwodu i związaną z tym finansową katastrofę, utratę domu i prestiżu społecznego. Że z tego powodu posuwały się do absurdalnych zachowań, które spotyka się niekiedy i dzisiaj: pięćdziesięcioletnie kobiety upinały wstążki we włosach albo mówiły głosem małej dziewczynki.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

error: Content is protected !!